Usługi Rachunkowe Lubań usługi księgowe Olga Skotarczak - Biuro Rachunkowe

Biuro Rachunkowe
Biuro Rachunkowe Olga Skotarczak
Przejdź do treści
Biuro Rachunkowe w Lubaniu

Biuro Rachunkowe INSKOT

mgr Olga Skotarczak

Usługi rachunkowe

rachunki

Usługi Księgowe

Usługi rachunkowe Lubań

Usługi podatkowe i księgowe:
 • księgi handlowe w pełnym zakresie,
 • księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje ryczałtowe
 • obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie ewidencji VAT oraz deklaracji,
 • zamknięcie roku sprawozdanie finansowe oraz deklaracje podatkowe CIT, PIT,
 • sprawozdania GUS.

Kadry i Płace

Usługi kadrowe Lubań

Usługi kadrowe i płace:
 • sporządzanie dokumentacji płacowej
 • deklaracje rozliczeniowe i zgłoszeniowe do ZUS,
 • sprawozdania GUS,
 • deklaracje PIT 4R, PIT 11,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • deklaracje PFRON dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności

Usługi doradcze

Biuro Rachunkowe Lubań

Usługi doradcze:
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • przygotowanie dokumentacji związanej z rejestracją firmy (wnioski do KRS-u, urzędu miasta, gminy i ZUS)
 • doradztwo w wyborze optymalnej formy opodatkowania
 • inne usługi doradcze
Biuro Rachunkowe Olga Skotarczak

Rozliczenia podatkowe PIT

Obowiązek rozliczenia podatku dochodowego za 2020 rok. Na jakim formularzu PIT ?
Który druk PIT jest przeznaczony dla konkretnego podatnika ?
PIT-36  - deklaracja PIT-36 wypełniają ci podatnicy, którzy w trakcie 2020 roku lub na jego koniec zobowiązani byli do obliczenia wysokości zaliczki na podatek dochodowy i samodzielnego przekazania jej na rachunek urzędu skarbowego. Formularz ten obejmuje dochody, od których podatek odprowadza się bez pośrednictwa płatnika (np. pracodawcy). Dotyczy on głównie działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

PIT-36L - przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym, rozliczają swoje przychody na druku PIT-36L.

PIT-28 - dochody z najmu prywatnego lub działalności opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym powinny zostać uwzględnione w formularzu PIT-28.

PIT-37 - deklaracja PIT-37 obejmuje dochody za 2020 rok uzyskane z tytułu pracy na etacie, umowy zlecenie i umowy o dzieło. Formularz PIT-37 mogą również wypełnić emeryci, którzy po uzyskaniu informacji PIT-11A/40A z ZUS, chcą odliczyć ulgi podatkowe. Warunkiem jest, aby wszystkie przychody uzyskane w 2020 roku, zostały opodatkowane za pośrednictwem płatnika.

ROZLICZENIA PODATKOWE PIT LUBAŃ
tel. 75 300 04 40

Urząd pracy Lubań
Wnioski do Urzędu Pracy:
- wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej
- wniosek o dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy
- wnioski na staż i inne.
PFRON
Wnioski do PFRON:
- refundacja składek ZUS dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Biuro Rachunkowe Lubań - INSKOT

ul. Fabrycza Osiedle 7/1; 59-800 Lubań; tel.75 3000 440
Wróć do spisu treści